ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Каква информация събираме ?
 

1. Основание за събиране лични данни
Изрично получено съгласие от Вас като потребител на услугите на holzmannbg.com
Когато въвеждате Ваши лични (електронни адреси, имена, адреси, телефонни номера), разкриването на данните се извършва напълно доброволно от Вас. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. 

2. Анонимната информация
За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

3. Цели и принципи при събирането на информация

  • Информацията която събираме може да бъде използвана по следните начини:
  • Подобряване на нашия уебсайт
  • Подобравяне на Вашия опит при работа със сайта ни
  • Изпращане на периодични имейли (това включва, изпращане на информация отнасяще се до услугите които използвате)
  • Подобравяне облужването на клиенти

4. Съхранение и защита на личните данни
Относно изискванията на общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 (GDPR) на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г., с който се отменя Директива 95/46 / ЕО на ЕС за защита на данните, ние взимаме всички възможни мерки и признати от приложимото право в областта на защита на данните, за да защитим всички данни.Личните данни се съхраняват до тогава до когато Вашият профил е активен. При деактивиране на профилът, данните се изтриват.
Вие имате достъп и право да редактирате Вашите лични данни 24/7/365.5.

5.Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
В случай, че желаете всички Ваши данни да бъдат заличени при нас, може да използвате формата за контакт. При заявка за заличаване на данните, може да поискаме да удостоверите своята самоличност и идентичност, с лицето за което се отнася заявката.
holzmannbg.com не притежава или управлява използването на данни на клиента, съхранявани при използването на нашите услуги.
Клиентът е администратор на данни съгласно Регламента за всички клиентски данни, съдържащи лична информация.
При използване услугите на holzmannbg.com Вие посочвате, че сте съгласен с Декларацията за поверителност.